Kuvataide

Kuvataiteen verkkoaineistojen tarkoituksena on tukea paikallisen opetussuunnitelman käyttöönottoa ja opetuksen suunnittelua. Sivustolla avataan kuvataideopetuksen lähtökohtia perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa sekä tuetaan opetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Löydät verkkoaineistosta vastauksia kuvataideopetuksen keskeisiin kysymyksiin kuten, mikä on kuvataiteen tehtävä oppilaan kasvussa, kehityksessä, yleissivistyksessä ja tulevaisuudessa tarvittavassa osaamisessa, tai miten oppilaan oma kuvailmaisu luo perustan oppimiselle ja kulttuuriselle osaamiselle.

Kokonaisvaltaisen taideoppimisen keskeisenä tehtävänä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Kuvataiteen kasvatus- ja opetustehtävä ankkuroidaan opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin opetuksen tavoitteisiin. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi lähestymistavat, keinot ja välineet voivat erota toisistaan. Keskeisenä pedagogisena lähtökohtana on, että oppilailla tulisi olla mahdollisuus kokeilla, harjoitella, käyttää ja soveltaa monipuolisia ilmaisukeinoja. Kuvataidekasvatuksella on myös merkittävä rooli opetuksen eheyttämisessä sekä laaja-alaisen osaamisen kehittämisessä. Näihin haasteisiin löydät rakennusaineita tältä sivustolta.

Tutustu sivustoon avoimin mielin!

Ajankohtaista

Mitä tarkoittaa? -oppimateriaali

Mitä tarkoittaa? - Uusi oppimateriaali monilukutaidosta

Mitä tarkoittaa? -oppimateriaali tarjoaa nuorille ja nuorten kanssa toimiville opettajille ja kasvattajille sarjan videoteoksia ja niihin liittyviä tehtäviä. Yksi keskeinen kysymys on keinoälyn kehittyminen ja sen vaikutukset.

Kamerakynä

Käsikirja kamerakynän pedagogiikkaan

Kamerakynän pedagogiikka hyödyntää videokuvaa opetuksessa. Menetelmässä kameraa käytetään kynän tavoin oppilaan ajattelun ja oppimisen välineenä.

OPS2016-logo

Aineistoja kuvataiteen opetuksen virittäjäksi

Miten leikkiin perustuva työskentely tukee oppimista, mitä ulottuvuuksia visuaalisen kulttuurin monilukutaidossa on ja miten digitaalisuus liittyy kuvataiteeseen? Näitä ja monia muita kysymyksiä pohditaan OPS2016 -tukimateriaaleissa, joita ovat Opetushallitukselle laatineet useat alan asiantuntijat.

Arkkitehtuurin löytölaatikko

Uusi arkkitehtuurikasvatuksen oppimissisältö

Arkkitehtuurin Löytölaatikko – Kasvattajan opas johdattaa yleistajuisesti arkkitehtuurikasvatukseen, esittelee teeman suhteessa uudistettuun opetussuunnitelmaan ja sisältää helppoja käytännön esimerkkejä rakennetun kulttuuriympäristön ja arkkitehtuurin tutkiskelemiseen. Aineisto sopii käytettäväksi erilaisissa tiloissa, kuten esimerkiksi taiteen perusopetuksen toimipisteissä, kirjastoissa ja kouluissa tai esikouluissa.

Arkkitehtuurikasvatusmateriaalia Alvar Aallon juhlavuoden kunniaksi

Alvarin maailma -verkkosivusto esittelee 15 keskeistä Aalto-kohdetta kotimaassa ja ulkomailla.

Näytä kaikki