Liikunta

Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon. Oppiaineessa tärkeitä ovat yksittäisiin liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset ja liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Oppitunneilla korostuvat kehollisuus, fyysinen aktiivisuus ja yhdessä tekeminen. Liikunnassa oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla.

EDU.fin liikunnan verkkosivujen materiaaleilla pyritään tukemaan suomalaisia liikuntaa opettavia opettajia esittelemällä työvälineitä ja taustamateriaaleja laadukkaaseen, oppijakeskeiseen, toiminnalliseen ja turvalliseen liikuntakasvatukseen.

Let’s Move It –materiaalipankki liikuntamotivaation herättelyyn

Helsingin yliopiston Let’s Move It -tutkimushankkeessa (2012-2017) kehitettiin keinoja lisätä nuorten liikkumista sekä tapoja muuttaa opetuskäytäntöjä ja -ympäristöjä liikunnallisesti aktiiviseksi ammatillisissa oppilaitoksissa. Materiaaleja on testattu pienimuotoisesti myös lukioissa ja peruskouluissa.

Elokuussa 2018 julkaistujen Let’s Move It -materiaalipankissa (letsmoveit.fi) on maksutta jaossa parhaat tutkimuksen aikana kootut, ja kohderyhmän mielestä toimivimmat, vinkit aktiivisen oppilaitoskulttuurin luomiseen. Materiaalit on suunniteltu siten, että ne tukevat erityisesti vähän liikkuvien nuorten motivaatiota aktiivisuuden lisäämiseen. Kaikki harjoitukset ja ideat perustuvat tutkimustietoon, oppilaitosten arjessa toimiviksi todettuihin menetelmiin sekä kenttäkokeen havaintoihin.

Materiaalipankista löytyy valmista materiaalia niin opiskelijoille suunnattuihin oivalluksia tuottaviin keskusteluharjoituksiin kuin myös materiaalia opettajille ja muulle henkilöstölle suunnattuihin istumisen vähentämisen työpajojen pitämiseen. Lisäksi nettisivuilta lisäksi löytyy räväköitä, herätteleviä ja hauskoiksi koettuja julisteita. Mukana on valikoima aktiivisuusbreikki-videoita ja muita koottuja oppituntien aktivoimiskeinoja.
Lisäksi sivu tarjoaa vinkkejä motivoivaan vuorovaikutukseen aktivointitoimenpiteiden tukemiseksi. Miksi? Siksi, että se, millä tavalla asioista puhutaan, voi vaikuttaa oleellisesti ihmisten käyttäytymiseen. Tämä pätee myös liikuntaan. Let’s Move It -ohjelmassa onkin ollut kyse pitkälti erityisestä toimintamallista, jossa myönteinen ja motivoiva vuorovaikutus on pääosassa: ei vain materiaalipaketista.

Hankkeen materiaalit ja aineistot on tuotettu yhteistyössä nuorten ja opettajien edustajien kanssa. Hanketta ovat eri vaiheissa rahoittaneet Opetus- ja kulttuuriministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Suomen Akatemia.

www.letsmoveit.fi

Helsingin yliopiston Let’s Move It -tutkimushankkeessa (2012-2017) kehitettiin keinoja lisätä nuorten liikkumista sekä tapoja muuttaa opetuskäytäntöjä ja -ympäristöjä liikunnallisesti aktiiviseksi ammatillisissa oppilaitoksissa. Materiaaleja on testattu pienimuotoisesti myös lukioissa ja peruskouluissa.

Lisää aiheesta

Move - fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä
Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä. Järjestelmän tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen.

Move-logo

Liikkuva koulu -ohjelma
Liikkuvissa kouluissa lisätään liikettä koulupäivään ja sen yhteyteen.

Liikkuva koulu-logo

Lasten ja nuorten liikunnan tietokanta
Tietokantaan on koottu keskeiset indikaattorit kouluikäisten lasten ja nuorten liikunnasta, liikunnan edistämisestä ja fyysisestä toimintakyvystä. Tietokantatyökalua voidaan hyödyntää liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin seurannassa ja edistämisessä, esimerkiksi kuntien hyvinvointikertomuksissa ja Liikkuva koulu -toimenpiteiden seurannassa.

Liikunta-alan tutkinnot Suomessa 2011

Materiaalissa on listattu muun muassa valmistavan koulutuksen järjestäjät, koulutuksen järjestäjät sekä näyttötutkintojen järjestäjät. Materiaalista löytyvät myös yhteen koottuna koulutuksen järjestäjien yhteystiedot.

Liikunta-alan tutkinnot Suomessa 2011 -kalvosarja (pdf)