Liikunta

Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon. Oppiaineessa tärkeitä ovat yksittäisiin liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset ja liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Oppitunneilla korostuvat kehollisuus, fyysinen aktiivisuus ja yhdessä tekeminen. Liikunnassa oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla.

EDU.fin liikunnan verkkosivujen materiaaleilla pyritään tukemaan suomalaisia liikuntaa opettavia opettajia esittelemällä työvälineitä ja taustamateriaaleja laadukkaaseen, oppijakeskeiseen, toiminnalliseen ja turvalliseen liikuntakasvatukseen.

Ajankohtaista

OPS 2016

OPS 2016 liikunnan tukimateriaalit

Opetushallitus hyväksyi uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen. Liikunnan OPS 2016 -ainetyöryhmä on valmistanut tukimateriaalia perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden liikunnan käyttöönoton ja opetuksen tueksi.

Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen (Tilannekatsaus, tammikuu 2018)

Tässä katsauksessa tarkastellaan koulupäivän aikaisen liikunnan vaikutuksia oppimiseen erityisesti koulumenestyksen, tiedollisten toimintojen ja oppimisen mahdollistavien tekijöiden näkökulmista. Katsaus pohjautuu vuosien 1990-2016 aikana tiedelehdissä julkaistuihin tutkimuksiin.

Rekisteröidy Liikkuvaksi kouluksi

Liikkuva koulu on yksi hallituksen kärkihankkeista, jonka tavoitteena on lisätä koulupäivien aktiivisuutta ja viihtyisyyttä. Jokainen suomalainen koulu voi lähteä mukaan hankkeeseen ja toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan.

Teknologia liikunnanopetuksessa

Teknologia liikunnanopetuksessa

Edu.fistä löytyy uutta materiaalia, jossa kerrotaan, miten teknologiaa voi hyödyntää liikunnanopetuksessa. Sivuilta löytyy mm. videoita, joissa annetaan vinkkejä eri laitteiden ja ohjelmistojen käyttöön.

Let’s Move It –materiaalipankki liikuntamotivaation herättelyyn

Helsingin yliopiston Let’s Move It -tutkimushankkeessa (2012-2017) kehitettiin keinoja lisätä nuorten liikkumista sekä tapoja muuttaa opetuskäytäntöjä ja -ympäristöjä liikunnallisesti aktiiviseksi ammatillisissa oppilaitoksissa. Materiaaleja on testattu pienimuotoisesti myös lukioissa ja peruskouluissa.

Koulut saivat päivitetyt ohjeet markkinointiin ja sponsorointiin

Koulut saivat päivitetyt ohjeet markkinointiin ja sponsorointiin

Opetushallitus ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto ovat uudistaneet ohjeistustaan markkinoinnista ja sponsoroinnista kouluissa ja oppilaitoksissa. Päivitetyt ohjeet koskevat myös yhteistyötä järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.

Valmennustaito.info-sivustosta virikkeitä liikunnanopetukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella rakennettu www.valmennustaito.info –sivusto on kaikille avoin kokonaisuus, joka sisältää laajan teoriapaketin liikuntataitojen oppimisesta sekä liikunnallisten perustaitojen videokirjaston.

Tule uimahalliin! -opas

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto on laatinut oppaan, jossa kerrotaan uimahallien ja kylpylöiden asiakkaille esimerkiksi oikeat toimintatavat peseytymistiloissa ja altaalla. Opas on julkaistu oppaita suomen ja selkokielen lisäksi 9 eri kielellä.

Liikunnanopetuksella monia toteutustapoja Euroopan kouluissa

Euroopan unionin koulutustiedon Eurydice-verkosto on julkistanut raportin Physical Education and Sport at School in Europe. Raportissa tarkastellaan liikunnan opetusta peruskouluissa ja lukioissa 30:ssä Euroopan maassa. Vastaavaa vertailua ei ole aiemmin tehty.

Säännöllinen liikunta parantaa oppimistuloksia

Liikunta koulupäivän aikana, fyysisen aktiivisuuden määrä sekä hyvä kestävyyskunto ovat uusimpien tutkimusten valossa yhteydessä hyvään koulumenestykseen.

Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta

Opetushallitus on selvittänyt lukiodiplomien toteutumista lukioissa lukuvuosina 2008–2009 ja 2009–2010.

Liikkuva koulu -hanke tähtää koulupäivän liikunnallistamiseen

Liikkuva koulu -hankkeen tavoitteena on parantaa kouluikäisten fyysistä aktiivisuutta, vakiinnuttaa kaikkiin peruskouluihin kouluikäisten liikuntasuositukset sekä saada hankkeen aikana tutkittua tietoa lasten ja nuorten toimintakyvystä.

Liikunnan sivuilla uusia materiaaleja opettajien työn tueksi

Uudet aineistot laskettelusta, lippupallosta ja telinevoimistelusta.

Fit For the Future - liikuntaopas alakouluille on ilmestynyt

Opas on toteutettu Opetushallituksen ja Oulun kaupungin rahoittaman oppimisympäristöjen kehittämishankkeen yhteydessä vuosina 2008–2010.

Teknologia liikunnanopetuksessa -materiaali valmistunut

Opetushallituksen rahoittamassa ”Liikunnanopetuksen kehittäminen teknologian ja tieto- ja viestintätekniikan avulla” - oppimisympäristöhankkeessa kehitettiin menetelmiä käyttää teknologiaa osana liikunnan opetusta.

Lisää aiheesta

Move - fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä
Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä. Järjestelmän tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen.

Move-logo

Liikkuva koulu -ohjelma
Liikkuvissa kouluissa lisätään liikettä koulupäivään ja sen yhteyteen.

Liikkuva koulu-logo

Lasten ja nuorten liikunnan tietokanta
Tietokantaan on koottu keskeiset indikaattorit kouluikäisten lasten ja nuorten liikunnasta, liikunnan edistämisestä ja fyysisestä toimintakyvystä. Tietokantatyökalua voidaan hyödyntää liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin seurannassa ja edistämisessä, esimerkiksi kuntien hyvinvointikertomuksissa ja Liikkuva koulu -toimenpiteiden seurannassa.

Liikunta-alan tutkinnot Suomessa 2011

Materiaalissa on listattu muun muassa valmistavan koulutuksen järjestäjät, koulutuksen järjestäjät sekä näyttötutkintojen järjestäjät. Materiaalista löytyvät myös yhteen koottuna koulutuksen järjestäjien yhteystiedot.

Liikunta-alan tutkinnot Suomessa 2011 -kalvosarja (pdf)