Paritanssi

Paritanssin lajisivut on tehty yhteistyössä Suomen Tanssiurheiluliiton ja Suomen Seuratanssiliiton kanssa.

Suomalainen tanssikulttuuri on ainutlaatuisen monipuolinen ja elävä sekä musiikki- että tanssilajitarjontansa puolesta. Harrastusmuotona paritanssi voi olla kaikkea mukavasta liikuntaharrastuksesta tavoitteelliseen kilpaurheiluun. Valitsemalla olemassa olevasta materiaalista sopiva aines lasten ja nuorten opetusta varten voidaan lapsille opettaa tanssikulttuurimme keskeisimpiä ydinalueita ja näin taata se, että paritanssikulttuuri kaikkine ilmenemismuotoineen säilyy elävänä ja kehittyy edelleen.

Oikein valitun materiaalin avulla opetetaan lapsille varsinaisen lajitaidon ohella mm. vuorovaikutustaitoja. Motoristen ja sosiaalisten taitojen lisäksi lapsi oppii tanssimisen avulla suhtautumaan luontevasti kehoonsa ja sen toimintaan. Paritanssi toimii myös oivallisena väylänä opettaa kohteliasta käytöstä ja luontevaa suhtautumista vastakkaiseen sukupuoleen.

Lisätietoja