Solmukohdat

Solmukohdat ovat matematiikan oppiaineksen kohtia ja keskeisiä käsitteitä, joiden oppiminen, ymmärtäminen ja muistaminen tuottaa oppilaille ongelmia. Opettajat ja vanhemmat, jotka auttavat lapsiaan kotiläksyissä, pohtivat: Mikä avuksi 10-alituksessa ja - ylityksessä? Kelloa ei osata! Miten saan lapset oppimaan kertotaulut? Murtolukuja ei todella hallita - mitä teen? Miten opetan desimaalilukujen kertomisen ja jakamisen 10:llä, jne. ? Mittayksiköiden muunnokset tuottavat ongelmia!

Seuraavia solmukohtia on havaittu

  • luokilla 1–2:  lukukäsite, yhtäsuuruuden käsite, lukujonot  edestakaisin, lukualueen 0 - 20 yhteen- ja vähennyslaskut, 10-järjestelmä ja kertokäsite
  • luokilla 3–9: luokkien 1–2 solmukohdat, kertotaulut, jakokäsite ja jakolaskut, 10-järjestelmä (desimaaliluvut ja mittayksiköt), murtokäsite ja %-käsite
  • luokilla 1–9: aika, suunnat, pituus, tilavuus ja looginen ajattelu.

Näillä sivuilla annetaan muutamia keinoja, joiden avulla päästään aukaisemaan seuraavia solmukohtia:

  1. 10-ylitys ja 10-alitus  
  2. 10-järjestelmä
  3. Kertolasku
  4. Jakolasku
  5. Murtoluvut
  6. Desimaaliluvut
  7. Mittayksiköt

Virtuaalista apua lukujen 2–9 hajottamiseen sekä lukualueen 0–9 yhteen- ja vähennyslaskuihin, hahmottamiseen jne. löytyy Abaco-Math -oppimisaihioista.

Teksti: Hannele Ikäheimo