Musiikki

Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisen ilmaisunvälineitä ja tukea hänen kokonaisvaltaista kasvuaan. Opetuksen tehtävänä on myös saattaa oppilas ymmärtämään, että musiikki on aika- ja tilannesidonnaista.

Musiikillisia taitoja kehitetään pitkäjänteisellä, kertaamiseen perustuvalla harjoittelulla. Yhdessä musisoiminen kehittää sosiaalisia taitoja, kuten vastuullisuutta, rakentavaa kriittisyyttä sekä taidollisen ja kulttuurisen erilaisuuden hyväksymistä ja arvostamista. Oppilaan kokonaisvaltaisen ilmaisun kehittymistä tulee tukea myös etsimällä yhteyksiä muihin oppiaineisiin.

Näiltä sivuilta löydät apua musiikinopetukseen mm. seuraavista aiheista: laulaminen, musiikin kuuntelu ja musiikkitieto. Nuottikirjastosta löytyy uusia sävellyksiä ja sovituksia.

Ajankohtaista

Säveltäjäksi kokoomateos

Säveltäjäksi kasvattaminen

Säveltäjäksi kasvattaminen on käytännönläheinen kokoomateos, joka tukee uusien musiikin opetussuunnitelmien käyttöönottoa, kun luovat työtavat nousevat musiikkipedagogiikassa tasa-arvoiseen asemaan esittämisen ja kuuntelun rinnalle.

Näppäripedagogiikka

Näppäripedagogiikasta kirjajulkaisu

Kansanmusiikki-instituutti on julkaissut Sibelius-Akatemian kunniatohtori Mauno Järvelän näppäripedagogiikkaa käsittelevän kirjan. Teos esittelee Järvelän kaustislaisen viulunsoittokulttuurin pohjalta kehittämän, kansainväliset mittasuhteet saavuttaneen soittoliikkeen historian ja musiikkikasvatusfilosofian.

Pumppu-hanke

Pumppu on Teoston syksyllä 2012 käynnistämä koko musiikkitoimialaa ja sen sidosryhmiä yhdistävä hanke, joka parantaa suomalaisen musiikin menestymisen mahdollisuuksia musiikintekijöiden toimintaedellytyksiä kehittämällä. Pumpun avulla poistetaan toimialan kehittymisen esteitä sekä luodaan ja jaetaan hyviä käytänteitä.

Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta

Opetushallitus on selvittänyt lukiodiplomien toteutumista lukioissa lukuvuosina 2008–2009 ja 2009–2010.