Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ohjauksen tuella oppilas tekee omiin kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa perustuvia opiskelua, koulutusta, arkielämää ja elämänuraa koskevia ratkaisuja.

Oppilaanohjauksen tarkoituksena on edistää koulutyön tuloksellisuutta, lisätä hyvinvointia koulussa sekä ehkäistä syrjäytymistä. Sen avulla edistetään myös koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Oppilaan turvallista siirtymistä opintopolun nivelvaiheissa tulee tukea oppilaanohjaajien ja toisen asteen oppilaitosten ohjauksesta vastaavien opinto-ohjaajien sekä opettajien välisellä yhteistyöllä, joka ylittää oppilaitosten ja kouluasteiden väliset rajat.

Ajankohtaista

Kuvituskuva

Elinikäisen ohjauksen ajankohtaiskatsaus

Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä (ELO-ryhmä) julkaisee ajankohtaiskatsausta, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lue minkälaisia haasteita ohjauksessa kohdataan ja miten niihin tartutaan. Katsauksessa on tietoa myös ohjauksen hyvistä käytännöistä ja päätöksenteosta.

Tasa-arvomateriaali peruskoulun yläluokille

Lapin Letka -hankkeessa on tuotettu sukupuolten tasa-arvoa käsittelevää materiaalia peruskoulun opojen käyttöön. Materiaali on suunniteltu mahdollisimman kiinnostavaksi ja toiminnalliseksi.