Terveystieto

Terveystiedon opetus perustuu monitieteiseen tietoperustaan. Terveystiedon opetuksen tarkoitus on edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Opetuksen lähtökohtana on terveyden ymmärtäminen fyysiseksi, psyykkiseksi ja sosiaaliseksi toimintakyvyksi. Opetuksessa kehitetään tietoja ja taitoja terveydestä, elämäntavasta, terveystottumuksista ja sairauksista sekä kehitetään valmiuksia ottaa vastuuta ja toimia oman sekä toisten terveyden edistämiseksi.

Terveystietoa opetetaan peruskoulussa seuraavasti:

  • vuosiluokilla 1–4 osana ympäristö- ja luonnontietoa
  • vuosiluokilla 5–6 osanan biologiaa ja maantietoa sekä fysiikkaa ja kemiaa
  • vuosiluokilla 7–9 kolme vuosiviikkotuntia omana oppiaineena.

Sukupuolena ihminen – sukupuolen moninaisuus ja transsukupuolisuus Suomessa

Sukupuolena ihminen -projektiMillaista on olla transihminen Suomessa? Miten muut ihmiset suhtautuvat, mitä toivoo ympäröivältä yhteisöltä? Miltä transsukupuolisuus tuntuu? Sukupuolena ihminen -projektiin on haastateltu eri-ikäisiä transihmisiä ympäri Suomen, nuorin heistä on 19-vuotias Vili Ivalosta.

Tekstit ja kuvat tarjoavat matalan kynnyksen mahdollisuuden tutustua sukupuolen moninaisuuteen, toimivat luontevana alustuksena keskustelulle ja antavat sanoja ja käsitteitä aiheen pohdintaan. Projektin tavoitteena on lisätä transnäkyvyyttä sekä ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta – emme voi puhua toisten äänellä, mutta voimme puhua heidän puolestaan niin, että heidän omalle äänelleen tulee lisää tilaa.

Nettisivut: www.sukupuolenaihminen.fi

Sukupuolena ihminen -projektiMillaista on olla transihminen Suomessa? Miten muut ihmiset suhtautuvat, mitä toivoo ympäröivältä yhteisöltä? Miltä transsukupuolisuus tuntuu? Sukupuolena ihminen -projektiin on haastateltu eri-ikäisiä transihmisiä ympäri Suomen, nuorin heistä on 19-vuotias Vili Ivalosta.