Verkkomateriaaleja

Perusopetuksen uskonnon opetuksen tueksi on koottu seuraavia verkkomateriaaleja:

Verkkoaineistot, jotka on luokiteltu perusopetuksen 6–9 vuosiluokkien evankelisluterilaisen uskonnon keskeisten sisältöjen mukaan. Ensisijaisesti on pyritty keräämään niitä suomenkielisiä aineistoja, joista on opettajalle hyötyä tuntien suunnittelemisessa – ei niinkään oppilaiden käyttöön tarkoitettuja aineistoja. Sivuilta löytyy aineistoja:

  • jotka sisältävät selkeitä opetusvinkkejä
  • joilta löytyy konkreettista materiaalia oppitunneille, esim. tekstejä, kuvia, karttoja, tehtäviä, kalvopohjia
  • joissa on syventävää tietoa opetettavasta asiasta
  • joilta löytyy linkkejä muille www-sivuille
  • joilta löytyy oppilaille annettavia tehtäviä

Linkki aineistoihin löytyy vasemmasta valikosta.

Opetushallituksen tuottamat oppimateriaalit

Sivulle kootaan Opetushallituksen tuottamat katsomusaineiden oppimateriaalit oppilaiden ja opettajien käyttöön. Tällä hetkellä sivulta löytyy mm.

  • Raamattu ja uskontojen maailma – Ortodoksinen uskontokirja, Opettajanopas 8-lk
  • Ajan pyhittäminen – Ortodoksisen uskontokirjan opettajan materiaali (erityisesti vuosiluokille 3–6)
  • Kirkkojen tiet – viisi oppimisaihiota kristinuskon tulosta Suomeen

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon koulupalvelu on tarkoitettu koulun uskontokasvatuksen, erityisesti uskonnon opetuksen tueksi sekä edistämään koulun ja kirkon yhteistyötä lasten ja nuorten hyväksi. Sivuilta löydät keskitetysti koulun tarvitsemaa tietoa kirkosta ja sitä koskevista ajankohtaisista asioista sekä materiaalia opetuksen tueksi.

Uskontonetin materiaalit


Heittoverkolla kalastusta Gennesaretilla. Kuva: Sirpa Okulov
Uskontonetin keskeinen tehtävä on kehittää pienryhmäisten uskontojen opetusta peruskoulussa ja lukiossa. Uskontonettiä voi hyödyntää myös evankelisluterilaisen uskonnon tuntien suunnittelussa ja toteutuksessa. Sivuille on koottu esimerkiksi materiaalia opetukseen (opettajien hyväksi havaitsemia käytäntöjä, vierailukohteita, sanastoja ja aiheittain jaoteltuja verkkomateriaaleja) sekä useimmin kysyttyjä kysymyksiä pienryhmäisistä uskonnoista.
Uskontonetti