eTwinning tarjoaa mahdollisuuden eurooppalaiseen yhteistyöhön

eTwinning on Euroopan unionin eLearning-ohjelman tärkein hanke. Sen tarkoituksena on edistää eurooppalaista yhteistyötä tieto- ja viestintäteknologian keinoin. Mikä tahansa ensimmäisen tai toisen asteen oppilaitos voi rekisteröityä eurooppalaiseen portaaliin ja löytää sitä kautta partnerikoulun yhteistyölleen.

Hanke on sisällöllisesti avoin. Se tarjoaa laajempia pedagogisia mahdollisuuksia opettajille ja oppilaille, ja antaa mahdollisuuden kansainväliseen toimintaan ilman lisäkuluja tai raskasta hallintoa. Toiminnan kestoa tai sisältöä ei ole ennalta määrätty. Tarkoituksena on kuitenkin pitkäaikainen, koulujen opetussuunnitelmaan sidottu yhteistyö, jossa käytetään hyväksi tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia.

Hanke tarjoaa monia mahdollisuuksia myös uskonnon opetukseen. Eurooppalaisilta sivuilta löytyy materiaalia eri oppiaineiden opetukseen, niin myös uskonnon, etiikan ja kansalaistaidon tunneille. Portaalista löytää projektiehdotuksia sekä esimerkkejä valmiista projekteista. Lisäksi sieltä löytyy linkkejä ja tietoa juuri näistä aiheista.

Kumppanuuskoulut voivat esimerkiksi perustaa projektin, jossa vertaillaan kansanperinteitä, ja tutkitaan kuinka ne mahdollisesti liittyvät uskontoon. Portugalilainen koulu toteutti saksalaisen kumppaninsa kanssa projektin, jossa vertailtiin Raamatun sanontoja molemmilla kielillä. Oppilaat yrittivät selittää näitä sanontoja omin sanoin englanniksi. Lopuksi he vertailevat löytyykö kummastakin kielestä samoja sanontoja.

Opettajat tai rehtorit voivat myös tehdä yhteistyötä ilman luokkaa, esimerkiksi vaihtaen oppimismateriaaleja tai pedagogisia ideoita. He voivat myös tehdä tunneistaan kansainvälisiä yhdistämällä kaksi luokkaa eri maista videoneuvottelun keinoin. Tässä hankkeessa vain mielikuvitus on rajana.

eTwinningissä on mukana jo yli 16 000 koulua kaikista EU maista sekä Norjasta, Islannista ja Bulgariasta. Suomessa hanketta koordinoi Opetushallitus.
Lisätietoa löytyy eTwinningin pääportaalista sekä hankkeen suomalaisilta sivuilta suomeksi ja ruotsiksi.