Opetussuunnitelmien perusteet

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät

Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä. Uskontoa käsitellään yhtenä inhimillisen kulttuurin vaikuttavana pohjavirtana. Uskonnon opetuksessa korostetaan oman uskonnon tuntemista sekä valmiutta kohdata muita uskontoja ja katsomuksia, etenkin suomalaisessa yhteiskunnassa vaikuttavia katsomusperinteitä. Uskonnon opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaalle tietoja, taitoja ja kokemuksia, joista hän saa aineksia identiteetin ja maailmankatsomuksen rakentamiseen. Opetus antaa valmiuksia kohdata uskonnollinen ja eettinen ulottuvuus omassa ja yhteisön elämässä. Opetuksen tavoite on uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys.

Opetuksen tavoitteena on

  • perehdyttää omaan uskontoon
  • perehdyttää suomalaiseen katsomusperinteeseen
  • tutustuttaa muihin uskontoihin
  • auttaa ymmärtämään uskontojen kulttuurista ja inhimillistä merkitystä
  • kasvattaa eettisyyteen ja auttaa ymmärtämään uskonnon eettistä ulottuvuutta

Muut uskonnot

Muiden uskontojen opetuksessa noudatetaan edellä esitettyjen uskontojen opetussuunnitelmien perusteiden periaatteita, erityisesti kaikille uskontokuntasidonnaisille ryhmille laadittuja tavoitteita.

Opetushallitus on hyväksynyt Perusopetuksen muiden uskontojen opetussuunnitelmien perusteet noudatettaviksi 22.5.2006 alkaen toistaiseksi. Perusteet on valmisteltu perusopetuslain 14 §:n ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 mukaisesti.

Perusopetuksen muiden uskontojen opetussuunnitelmien perusteet 2006 (pdf)

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 otetaan käyttöön vuosiluokkien 1-6 osalta 1.8.2016.

Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet Uskonto (E-perusteet)