Planera - skolstadier och teman

Här finns skolstadie- och läroämnesvis information samt länkar och material. Du hittar också material kring temaområden och andra tvärgående teman och helheter.

Under På gång nedan hittar du aktuella nyheter för samtliga skolstadier. Dessa nyheter kan du även prenumerera på genom att använda vårt Rss-flöde.

Aktivera din svenska! - för ett aktivt språkbruk i vardag och arbete

Aktivera din svenska är ett läromedel i pdf-format för andraspråksundervisning i svenska för vuxna. Läromedlet innehåller tre huvudspår; texter, aktivering och grammatik. Materialet är planerat för en enspråkigt svensk undervisning, men ibland används finska som stödspråk till texterna. Till aktiveringsmaterialet hör även kopieringsunderlag för läraren:

Aktivera din svenska! är utarbetat och utgivet av Gerd forss och Västra Nylands folkhögskola.

Aktivera din svenska! (pdf)
Lärarkopior (pdf)

- ett läromedel i pdf-format för andraspråksundervisning i svenska för vuxna -