Planera - skolstadier och teman

Här finns skolstadie- och läroämnesvis information samt länkar och material. Du hittar också material kring temaområden och andra tvärgående teman och helheter.

Under På gång nedan hittar du aktuella nyheter för samtliga skolstadier. Dessa nyheter kan du även prenumerera på genom att använda vårt Rss-flöde.

Mediekunskapsveckan 2018

Utbildningsstyrelsen uppmuntrar alla skolor och enheter inom småbarnspedagogiken att delta i Mediekunskapsveckan som ordnas vecka 6 (5.2-11.2.2018). Mediekunskapsveckan är en årligen återkommande temavecka för mediefostran som syftar till att utveckla barns, ungas och vuxnas mediekunskap och att främja mediefostran.

Under den andra veckan i februari ordnas kampanjer, jippon och andra aktiviteter. Man samlas i skolor och bibliotek, på daghem och inom familjedagvården, i ungdomsgårdar, klubbar och olika hobbygrupper för att diskutera frågor som gäller mediala fenomen. Material från mediekunskapsveckan kan även användas som inspiration för hela årets mediekunskapsarbete och i samarbetet med hemmen, till exempel vid föräldramöten. Materialet ger också tips på hur man kan behandla frågor som gäller mediefostran med vårdnadshavarna.

Man kan anmäla sig till Mediekunskapsveckan på Mediekunskapsskolans webbplats. Anmälan öppnar redan föregående höst. Alla som anmält sig har möjlighet att delta i en interaktiv karta där man till exempel kan kolla vilka skolor, daghem och andra aktörer i närområdet som har anmält sig till veckan. Mediekunskapsskolans webbplats har också bland annat sidor med information och uppgifter. Observera att det finns en länk till det svenska materialet mitt på sidan! Genom att anmäla sig till Mediekunskapsveckan får man tillgång till de senaste tipsen och det nyaste materialet för det egna undervisnings-, fostrings- eller handledningsarbetet.

Mediekunskapsveckan koordineras av KAVI (Nationella audiovisuella institutet) som också ansvarar för att informera om veckan. KAVI planerar temaveckan tillsammans med ca 40 nationella organisationer huvudsakligen inom utbildning, barn- och ungdomsarbete, mediekultur, kommunikation och it-sektorn. Mediekunskapsveckan är också internationell: på temaveckans tisdag firas Safer Internet Day, en dag som firas internationellt både i EU-länderna och i andra världsdelar.

Material som kan användas: