Planera - skolstadier och teman

Här finns skolstadie- och läroämnesvis information samt länkar och material. Du hittar också material kring temaområden och andra tvärgående teman och helheter.

Under På gång nedan hittar du aktuella nyheter för samtliga skolstadier. Dessa nyheter kan du även prenumerera på genom att använda vårt Rss-flöde.

Nudlar och pannkaka - nu ingår också ljud i lärarhandledningen

Lärare i svenska som andraspråk! ! Använder du läromedlet Nudlar och pannkaka? Kom ihåg att utnyttja ljudfilerna och det extra material som finns i lärarhandledningen på adressen www.edu.fi/nudlarochpannkaka.

Lärare i svenska som andraspråk! Använder du läromedlet Nudlar och pannkaka? Kom ihåg att utnyttja ljudfilerna och det extra material som finns i lärarhandledningen.