Planera - skolstadier och teman

Här finns skolstadie- och läroämnesvis information samt länkar och material. Du hittar också material kring temaområden och andra tvärgående teman och helheter.

Under På gång nedan hittar du aktuella nyheter för samtliga skolstadier. Dessa nyheter kan du även prenumerera på genom att använda vårt Rss-flöde.

Nya modeller för genomförande av integrationsutbildningen

Utbildningsstyrelsen har tillsammans med arbets- och näringsministeriet beskrivit nya eventuella modeller för genomförandet av integrationsutbildningen för vuxna invandrare. Dessa utbildningsmodeller gäller integrationsutbildningar för vuxna invandrare och ordnas både som arbetskraftsutbildning och som frivilliga studier och i vilka man följer Utbildningsstyrelsens grunder för läroplanen för integrationsutbildning av vuxna invandrare (Utbildningsstyrelsen 1/011/2012). Modellerna utgör alternativ till den utbildningsmodell som beskrivs i bilaga 3 till de ovannämnda grunderna för läroplanen.

Nya modeller (pdf)

Mer info vid Utbildningsstyrelsen

sonja.hyvonen(at)oph.fi

Mer info vid arbets- och näringsministeriet

markku.virtanen(at)tem.fi
tiina.polo(at)tem.fi

Utbildningsstyrelsen har tillsammans med arbets- och näringsministeriet beskrivit nya eventuella modeller för genomförandet av integrationsutbildningen för vuxna invandrare.