Planera - skolstadier och teman

Här finns skolstadie- och läroämnesvis information samt länkar och material. Du hittar också material kring temaområden och andra tvärgående teman och helheter.

Under På gång nedan hittar du aktuella nyheter för samtliga skolstadier. Dessa nyheter kan du även prenumerera på genom att använda vårt Rss-flöde.

Malberts Melodier - närmare 400 musikstycken för bruk i skolan

Malberts melodier är en samling på nästan 400 musikstycken av olika stilar och karaktär, som fritt kan användas i skolan och i icke-kommersiell verksamhet. Tanken är att elever och lärare kan använda musiken i undervisningsrelaterade medieproduktioner, såsom t.ex. i podcastar, filmklipp eller i fotostorys. Sajten innehåller också material och tips för att skapa egen musik från halvfabrikat.

Största delen av musikstyckena skapades av Karl Malbert för Multimediabyrån i Sverige, som lades ner år 2014. Nu har musikarkivet återuppstått och delvis utvidgats.

Malberts melodier

Målet med Malberts melodier är att erbjuda elever och lärare ett rikt utbud av gratis musik att använda i undervisningsrelaterade medieproduktioner, såsom t.ex. i podcastar, filmklipp eller i fotostorys. Sajten innehåller också material och tips för att skapa egen musik från halvfabrikat.