Planera - skolstadier och teman

Här finns skolstadie- och läroämnesvis information samt länkar och material. Du hittar också material kring temaområden och andra tvärgående teman och helheter.

Under På gång nedan hittar du aktuella nyheter för samtliga skolstadier. Dessa nyheter kan du även prenumerera på genom att använda vårt Rss-flöde.

Tid och rymd – min plats i solsystemet

”Tid och rymd – min plats i solsystemet” är ett digitalt läromedel som fördjupar och förtydligar elevens uppfattning om solsystemets väsen. Tillsammans med Jamal, som flyttat från Kongo till Finland, kan eleven lära sig solsystemets proportioner. Hans kompis Sini instruerar om solsystemets och planeternas särdrag.

Materialets primära målgrupp är elever med svenska som andraspråk. Språket är enkelt med illustrativt. Med hjälp av en videokanon kan man använda materialet med en hel klass då den innehåll en effektfull interaktiv simulation av solsystemet.

Välkommen att studera solsystemet. Tid och rymd är ett digitalt läromedel som ger eleven en möjlighet att bekanta sig med solsystemet på ett inspirerande sätt. Språket är enkelt men illustrativt.