Planera - skolstadier och teman

Här finns skolstadie- och läroämnesvis information samt länkar och material. Du hittar också material kring temaområden och andra tvärgående teman och helheter.

Under På gång nedan hittar du aktuella nyheter för samtliga skolstadier. Dessa nyheter kan du även prenumerera på genom att använda vårt Rss-flöde.

Zooma in på historia 7–9, del 1 (webbuppgifter som kompletterar läroboken)

Zooma in på historia 7–9 är ett läromedel som är lätt att läsa och lätt att förstå. Läromedlet lämpar sig väl för t.ex. elever med läs- och skrivsvårigheter. Det kan användas både i specialundervisning och parallellt med ett annat läromedel. Materialet kompletteras med webbmaterial för elever och lärarmaterial.

Genom webbuppgifterna kan eleven repetera och fördjupa innehållet i lärobokens kapitel.

Uppgiftstyperna är varierande och ett flertal uppgifter kan lösas på två olika nivåer.

Uppgifterna grundar sig på elevbokens text men kan användas även av elever som inte läst Zooma in på historia.

Zooma in på historia 7–9 -elevens webbuppgifter

Zooma in på historia 7–9 är ett läromedel som består av läroboken och elevens webbuppgifter.