Förskolan

Förskolan är en viktig tidsperiod i barnets liv. Förskoleundervisningen ska planeras och genomföras så att barnen har möjlighet att bli inspirerade, experimentera och att lära sig nytt. Barnens utveckling inom de olika kunskaps- och färdighetsområdena breddas genom att de agerar och är aktiva och leker i månsidiga lärmiljöer. I förskole-undervisningen ska barnen ges tillfälle att kommunicera på olika sätt och att stärka sina sociala färdigheter. Målet är att barnen lär sig att värdesätta att alla människor är likvärdiga och att de själva är unika.
Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014

För koordineringen av förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen ansvarar undervisningsrådet Maj-Len Engelholm tfn 029 533 1601, fornamn.efternamn(at)oph.fi

På gång: Förskolan

Om förskolan på OPH.fi

Allmänt om förskoleundervisningen  
Förskolans läroplansgrunder
Lagstiftning: förskolan

Lärresurser

Vetamix - mixa själv
Smarta läsare -läsdiplom
Wellou - om mat, näring, motion, vila & sömn

Andra digitala resurser

Film och mediekunskap

Material och info om skolfilmer och film som medieform

Finlandssvenskt filmcentrum
Skolbio
Svenska filminstitutet (Sverige)

Resurser kopplade till mediefostran

Tidningen i skolan - tips och idéer: Förskola (Tidningarnas förbund)
Mediefostran inom småbarnsfostran (Mediemuffins; pdf)
Nosa på nätet (Statens medieråd, Sverige)
Internet - så funkar det (.SE)