Grundläggande konstundervisning

Grundläggande konstundervisning är målinriktad och från nivå till nivå fortskridande undervisning inom olika områden av konsten som i första hand riktar sig till barn och unga och som samtidigt ger eleverna förmåga att uttrycka sig och söka sig till yrkesutbildning och utbildning på högre nivå inom konstområdet i fråga.

För koordineringen av grundläggande konstundervisning på svenska ansvarar specialsakkunnig Jan Hellgren, tf 020 533 1063, e-post: fornamn.efternamn(at)oph.fi

På gång: Grundläggande konstundervisning