Grundläggande utbildning

Den grundläggande utbildningen är en helhet som omfattar undervisning och fostran där målen och innehållet för olika delområden hör samman och bildar en grund för undervisningen och verksamhetskulturen. (Läroplansgrunderna 2014, 1.1)

För koordineringen av förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen ansvarar undervisningsrådet Maj-Len Engelholm, tfn 029 533 1601, fornamn.efternamn(at)oph.fi

Kopiraittila skola - nytt digitalt läromedel kring upphovsrättsfrågor

I läromedlet Kopiraittila skola finns uppgifter i spelform kring upphovsrättens grundbegrepp, källhänvisningar och användning av verk. Materialet uppfyller läroplansmålen för den grundläggande utbildningen vad gäller upphovsrätt. Kopiraittla skola kan användas som en helhet på en eller två lektioner eller som separata bitar, även som repetition. I lärahandboken finns timplaner för varje årskurs samt material som kan användas som stöd i undervisning i de högre årskurserna. I lärarhandboken finns även information kring skolornas licenser.

Kopiraittila skola är producerat av Kopiosto rf.

Kopiraittila skola

Läromedlet riktar sig till den grundläggande utbildningen och är producerat av Kopiosto rf.

Publikationer

Grundläggande utbildning  
Alla gratis publikationer

Våra avgiftsbelagda publikationer finns i Nätbokhandeln

Relaterat

Om morgon- och eftermiddagsverksamhet (Oph.fi)

Skolans klubbverksamhet (Sydkustens landskapsförbund)
Eftis.fi (Sydkustens landskapsförbund)