Grundläggande utbildning

Den grundläggande utbildningen är en helhet som omfattar undervisning och fostran där målen och innehållet för olika delområden hör samman och bildar en grund för undervisningen och verksamhetskulturen. (Läroplansgrunderna 2014, 1.1)

För koordineringen av förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen ansvarar undervisningsrådet Maj-Len Engelholm, tfn 029 533 1601, fornamn.efternamn(at)oph.fi

LP2016 –stödmaterial för läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen

Utbildningsstyrelsen har 22.12.2014 fastställt nya grunder för läroplanen för den grundläggande utbildningen. En lokal läroplan som baserar sig på dessa grunder tas stegvis i bruk från 1.8.2016. Just nu utarbetar Utbildningsstyrelsen stödmaterial för läroplansgsgrundernas allmänna delar och för vart läroämne. Stödmaterialen publiceras på Edu.fi.

Följande stödmaterial på svenska är klara

Dessutom finns nu stödmaterial till kriterierna för slutbedömningen i alla ämnen i den grundläggande utbildningen. Dessa stödmaterial hittas under respektive läroämne och rubriken LP2016-stödmaterial.

På finska finns i mars 2016 stödmaterial även för finska som andraspåk och litteratur samt finska och litteratur. Edu.fi - etusivu

De nyaste stödmaterialen gäller läroämnena svenska som andrapråk och litteratur samt huslig ekonomi. Dessutom finns nu stödmaterial till kriterierna för slutbedömningen i alla läroämnen.

Publikationer

Grundläggande utbildning  
Alla gratis publikationer

Våra avgiftsbelagda publikationer finns i Nätbokhandeln

Relaterat

Om morgon- och eftermiddagsverksamhet (Oph.fi)

Skolans klubbverksamhet (Sydkustens landskapsförbund)
Eftis.fi (Sydkustens landskapsförbund)