Elevbedömningen i den grundläggande utbildningen

Elevbedömningen vållar huvudbry i många skolor och Utbildningsstyrelsen tar emot många frågor om elevbedömning. Flera artiklar om ämnet finns nu att läsa här. De behandlar bland annat den etiska dimensionen i bedömningen, hur elevbedömningen förändrats under den tid grundskolan existerat samt nuvarande riktlinjer och principer för elevbedömning

Utgångspunkter för elevbedömningen

När är bedömningen etiskt hållbar?
Hur främjar bedömningen elevernas inlärningsfärdigheter?
Hur kan bedömningsinformation förbättra undervisningen?

Utvecklingen av elevbedömningen

Elevbedömningen under gångna årtionden

Stödmaterial för elevbedömningen 2014

Bedömning av konst- och färdighetsämnen
Bedömning av valfria ämnen

Riktlinjer för elevbedömningen 2004

Nuvarande riktlinjer för elevbedömningen
Slutbedömningen av elever
Bedömning av valfria ämnen
Uppflyttning och kvarstannande

Särskilda frågor i anslutning till elevbedömningen

Ny bedömning och rättelse av bedömning
Elevfrånvaro och bedömningen
Flexibel elevbedömning med hjälp av årskursintegrerad undervisning
Bedömning av läropliktiga som studerar hemma
Elevbedömningen i sjukhusundervisning
Bedömning av elever som återvänder till Finland
Höjning av vitsord

Info om betyg i den grundläggande utbildningen

Rätt att utfärda bteyg och allmän information om betyg
Läsårsbetyg
Mellanbetyg i nionde årskursen för fortsatta studier
Avgångsbetyg
Skiljebetyg
Examensbetyg för särskild examen

Elevbedömning i påbyggnadsundervisningen

Elevbedömning och betyg i påbyggnadsundervisningen efter den grundläggande utbildningen

Arbetsmetoder

Processbedömning - ett verktyg för lärare, elever och elevgrupper
Utvärderingssamtal mellan lärare, elev och vårdnadshavare

Utvärderingsrapporter

Bedömningen i inkluderande lärmiljöer – Centrala frågor för beslutsfattare och yrkesverksamma inom branschen

Dessa texter kring elevbedömningen gäller för läroplansgrunderna 2004.

Vid frågor kring bedömning av lärande enligt läroplansgrunderna 2014, kontakta undervisningsrådet Maj-Len Engelholm,