Finska - det andra inhemska språket

Syftet med undervisningen i finska i den grundläggande utbildningen på svenska i Finland är i första hand att ge enspråkigt svenska elever sådana kunskaper och färdigheter i landets majoritetsspråk att de nöjaktigt reder sig i tal och skrift i alldagliga språksituationer och vågar börja ta del av information, aktuella frågor och underhållning i massmedier även på finska.

Till studierna i ämnet hör även kännedom om fiinsk kultur och litteratur och grundläggande insikter i språkets byggnad, funktion och variation.

De tvåspråkiga eleverna skall ges möjlighet att utveckla och fördjupa sina tidigare kunskaper och färdigheter enligt en särskild modersmålsinriktad lärokurs.

För utvecklingen av finskundervisningen ansvarar undervisningsrådet Yvonne Nummela (1.8 2015-31.7 2016), tfn 029 533 1523 e-post: fornamn.efternamn(at)oph.fi

Läroplansgrunder (oph.fi)

Lpg: grundläggande utbildning

Digitala lärresurser

Vetamix - mixa själv
Digitala lärresurser för år 1-9 


Digitala resurser på finska Edu.fi