LP 2016 - stödmaterial för det andra inhemska språket och för främmande språk

Utbildningsstyrelsen fastställde 22.12.2014 nya grunder för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Den lokala läroplanen som görs upp utgående från dessa grunder ska tas i bruk i årskurs 1–6 från och med den 1 augusti 2016. I årskurserna 7–9 tas den nya läroplanen i bruk etappvis under åren 2017, 2018 och 2019. Ibruktagandet fastställs i föreskriften till grunderna.

Stödmaterialet är indelat enligt rubrikerna i läroplansgrunderna:

Uppdrag och mål för det andra inhemska språket och främmande språk i årskurserna 1-2

Uppdrag för det andra inhemska språket och främmande språk i årskurserna 3-6 och 7-9

Mål och innehåll för det andra inhemska språket och främmande språk i årskurserna 3-6 och 7-9

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i årskurserna 3-6 och 7-9

Handledning, differentiering och stöd i årskurserna 3-6 och 7-9

Bedömning av elevens lärande i årskurserna 3-6 och 7-9

Språkspecifikt material för årskurserna 3-6 och 7-9

Nivåskala för språkutveckling

Språkutveckling i olika språk och lärokurser (pdf)
Nivåskala för språkkunskap och språkutveckling - det andra inhemska språket och främmande språk (pdf)