Främmande språk

Undervisningen i främmande språk skall ge eleven färdighet att handla i kommunikationssituationer på olika språk. Undervisningens uppgift är att vänja eleven vid att använda sin språkfärdighet och att fostra honom eller henne till att sätta värde på livsformerna i andra kulturer. Eleven skall lära sig att förstå att språket som färdighetsämne och kommunikationsmedel förutsätter långsiktig och allsidig kommunikativ träning. Främmande språk som läroämne är ett kultur- och färdighetsämne.(LP 2004)


Aktuellt

LP 2016 - stödmaterial för det andra inhemska språket och främmande språk