Geografi, biologi och omgivningslära


År 1-6 (LP2016). I läroämnet omgivningslära integreras ämnesområdena biologi, geografi, fysik, kemi och hälsokunskap. Undervisningen ska omfatta perspektivet för hållbar utveckling. I omgivningslära förenas såväl naturvetenskapliga som humanvetenskapliga perspektiv. I omgivningsläran ska eleverna ses som en del av den omgivning de lever i. Utgångspunkten är respekt för naturen och ett människovärdigt liv i enlighet med de mänskliga rättigheterna.

År 7-9 (LP2016). Uppdraget i biologiundervisningen är att hjälpa eleverna att förstå livet och dess utveckling, att öka deras naturkännedom och handleda dem att förstå ekosystemens funktion, människans livsfunktioner samt grunderna i ärftlighet och evolution. Uppdraget i geografiundervisningen är att stödja eleverna att skapa sig en världsbild. Eleverna ska vägledas att följa med aktuella händelser i sin närmiljö och i världen samt få hjälp med att placera nyheter om världshändelser inom de regionala ramar som de tillägnat sig genom geografiundervisningen.

För utvecklingen av matematik och naturvetenskapliga ämnen ansvarar undervisningsrådet Kristian Smedlund, tfn 029 533 1286, fornamn.efternamn(at)oph.fi

Aktuellt: biologi, geografi, miljö- och naturkunskap

Läroplansgrunder (oph.fi)

Lpg: grundläggande utbildning

Relaterat

Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan
Natur och miljö
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik (Sverige)
NoTnavet (Sverige)