Gymnastik

Uppdraget i gymnastikundervisningen är att påverka elevernas välbefinnande genom att stödja den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan och en positiv inställning till den egna kroppen. Det är viktigt att de enskilda lektionerna i gymnastik ger eleverna positiva upplevelser och stödjer en aktiv livsstil. I gymnastiken betonas kroppsuppfattning, fysisk aktivitet och samarbete. I gymnastiken får eleverna lära sig att röra på sig och samtidigt utvecklas de genom att röra på sig.

Materialet på gymnastiksidan på Edu.fi finns till för att stödja finländska lärare som undervisar i gymnastik. På sidan presenteras arbetsredskap och bakgrundsmaterial för en kvalitativ, elevcentrerad, elevaktiverande och trygg gymnastikpedagogik.

Läroplansgrunder (oph.fi)

Lpg: grundläggande utbildning

- uppföljningssystemet för fysisk funktionsförmåga