Teknik och it gymnastiken


Här presenteras hur teknologi och it kan utnyttjas som en del av gymnastikundervisningen. Materialet har kommit till i lärmiljöprojektet ”Liikunnanopetuksen kehittäminen teknologian ja tieto- ja viestintätekniikan avulla”, som finansierats av Ubs (2008-2009).

 

Barn och unga är allt mer i kontinuerlig växelverkan med teknologin och de flesta av dem är mycket intresserade av teknik. Därför är det motiverat att också använda teknologiska hjälpmedel i gymnastikundervisningen på alla skolnivåer. Olika apparater och redskap främjar lärandet och ökar motivationen, speciellt bland de barn och unga som annars inte är så aktiva. Samtidigt får vi nya dimensioner och djup i undervisningen.

 

Datateknisk utrustning och tekniska tillämpningar hör nuförtiden till vardagen för varje lärare. De teknologier som presenterade på dessa sidor kan tillämpas på alla klassnivåer med hänsyn till lokala resurser och förhållanden. Här finns också lektionsmodeller som gymnastiklärare kan tillämpa i sitt arbete. Om de sparas på egen dator kan de användas när som helst och läraren kan bearbeta dem som han eller hon vill.

 

Teknisk utrustning och tekniska tillämpningar fungerar ofta som motiverande faktorer och bidrar till att eleven motionerar frivilligt. De kan också motivera till motion utanför gymnastiklektionerna, då de i bästa fallet främjar den friska och aktiva livsstil som är målet för gymnastikundervisningen.

 

Tekniska hjälpmedel ökar elevernas kunskap om hur den fysiska förmågan tränas upp och vad betydelsen av det är. Då tekniken används som hjälpmedel för att utforma individuella övningar, förbättras dessutom möjligheterna att differentiera undervisningen enligt individuella behov.

Utnyttjande av teknologin i gymnastikundervisningen stöder att läroplansmålen för gymnastikundervisningen nås på alla skolnivåer.