Huslig ekonomi

Syftet med undervisningen i huslig ekonomi är att utveckla praktiska arbetsfärdigheter, samarbetsförmåga och kunskapssökning som behövs för att klara sig i det dagliga livet och att tillämpa färdigheterna i vardagen. Uppgiften är att lära eleven att ta ansvar för sin hälsa, sina människorelationer och sin ekonomi samt för trivseln och tryggheten i närmiljön. 

Undervisningen i huslig ekonomi skall basera sig på praktisk verksamhet och grupparbete och beakta elevens egna utgångspunkter och ge stöd för en helhetsinriktad tillväxt. Läroämnet gör eleven förtrogen med många frågor som är viktiga för människans välfärd och ett gott liv, frågor som angår den unga själv, hemmet och familjen och deras förhållande till det föränderliga samhället och den föränderliga miljön. Undervisningen i huslig ekonomi erbjuder möjligheter att integrera undervisningen och samarbeta med andra läroämnen och att praktiskt tillämpa kunskaper från många olika ämnesområden.

 

Aktuellt: huslig ekonomi, år 1-9

Läroplansgrunder (oph.fi)

Lpg: grundläggande utbildning

Relaterat

Hushållslärarnas förbund (fi)
IFHE (International Federation for Home Economics
Konkurrens- och konsumentverket
Evira - Livsmedelssäkerhetsverket
Folkhälsan
Marthaförbundet
Ruokatieto - Finlands matinformation (fi)