LP 2016 - stödmaterial för huslig ekonomi

Undervisningen i huslig ekonomi ska utveckla elevernas kunskaper, färdigheter, attityder och beredskap som behövs för att hantera vardagen i ett hem och för en hållbar livsstil som främjar hållbarhet och välbefinnande. Med hjälp av centrala innehåll och arbetsuppgifter i huslig ekonomi utvecklas elevernas förmåga att planera och organisera, att utföra arbete och att ha kontroll över resurser. På detta sätt läggs grunden för hållbart boende, matkunskap och hållbar konsumtion. Undervisningen ska hjälpa eleverna att utvecklas till medmänniskor som bryr sig om sin nästa och som växer till aktiva medlemmar i familjen, hemmet och samhället. (LP2014)

Utbildningsstyrelsen har 22.12.2014 fastställt nya grunder för läroplanen för den grundläggande utbildningen. En lokal läroplan som baserar sig på dessa grunder tas stegvis i bruk från 1.8.2016. Syftet med detta stödmaterial är att stöda ibruktagandet av de lokala läroplanerna och planeringen av undervisningen. Materialet öppnar upp och förtydligar de mest centrala förändringarna i matematik i läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen.

Undervisning i huslig ekonomi i de lägre årskurserna

Centrala innehåll för målen i huslig ekonomi

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i huslig ekonomi

Handledning, differentiering och stöd i huslig ekonomi i årskurs 7-9

Närmare beskrivning på begrepp kring matfostran, huslig ekonomi och skolmåltiderna finns i läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen i tjänsten eGrunder

eGrunder - paradsida

Läroämnet Huslig ekonomi

Kapitlet Skolarbete som fräjmar lärande och välbefinnande

Stödmaterialet till kriterierna för slutbedömning i huslig ekonomi finns i menyn till vänster.