LP2016 - stödmaterial i teckenspråk och litteratur

Utbildningsstyrelsen har fastställt grunder för läroplanen för den grundläggande utbildningen den 22 december 2014. Den lokala läroplanen som görs upp utgående från dessa grunder ska tas i bruk i årskurs 1–6 från och med den 1 augusti 2016. I årskurserna 7–9 tas den nya läroplanen i bruk etappvis under åren 2017, 2018 och 2019. Ibruktagandet fastställs i föreskriften till grunderna.

Teckenspråkiga elevers parallell- och flerspråkighet

Teckenspråkiga elever i grundskolan (publikation, OPH.fi)

Finlands teckenspråkiga står inför ett nytt hot (pdf; artikel; Päivi Rainò)