LP2016 - stödmaterial i svenska och litteratur

Utbildningsstyrelsen fastställde de nya grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 22.12.2014. Den lokala läroplan som görs upp utgående från dem ska tas i bruk fr.o.m. 1.8.2016.

För att stödja undervisningen och ibruktagandet av de nya läroplansgrunderna har arbetsgruppen för lärokursen svenska och litteratur (Gun Oker-Blom, Laila Andersson, Ida Hummelstedt-Djedou, Anna Slotte och Mia Österlund) tillsammans med arbetsgruppen för lärokursen finska och litteratur (Johanna Kumenius, Marja-Kristiina Lerkkanen, Minna-Riitta Luukka, Helena Ruuska, Kati Solastie, Tapio Toivanen, Marja Tuomi) utarbetat stödmaterial inom följande områden:

Läsutveckling och läsundervisning
De nya modellbokstäverna, siffrorna och övriga tecknen
Undervisning om språket
Textgenrer i undervisningen i svenska och litteratur
Flerspråkighet som resurs
Att stödja skolspråket
Litteraturundervisning
Ordkonst och litteratur
Dramaundervisning
Begrepp i lärokursen Svenska och litteratur

De nya modellbokstäverna, siffrorna och övriga tecknen som presenteras i stödmaterialet har planerats av bokstavsformgivaren och typografen Jarno Lukkarila.

Det lönar sig också att bekanta sig med stödmaterialet i de övriga lärokurserna i modersmål och litteratur, övriga språk samt ord- och teaterkonst i den grundläggande konstundervisningen.