Lärarens roll

Yngre elever behöver mycket organisatoriskt stöd från lärarens sida när de skall söka information. Lärarens uppgift är att handleda grupparbetet och avvärja samarbetshinder. De första gångerna grupperna skall rådgöra, diskutera och fatta beslut kan det behövas konkret hjälp från lärarens sida. Lärarens hjälp kan också behövas då eleverna skall utföra sin individuella arbetsinsats.

Läraren har också en central roll när det gäller att stöda inlärningen. Det är läraren som är expert på innehållet och ofta den mest lättillgängliga informationskällan. Läraren undervisar "på beställning" när han/hon ombeds förklara någonting. Läraren kan också undervisa vissa barn eller grupper enskilt beroende på i hur hög grad elevernas funderar på någon fråga.

Läraren är resursperson för alla grupper och eleverna kan be honom/henne om hjälp om problemen inte blir lösta. Läraren är också en förebild som förmedlar sitt förhållande till ämnet vidare till eleverna. Läraren visar att det som behandlas är viktigt och intressant för honom/henne, vilket ökar barnens motivation.

Läraren ansvarar också för verksamheten i klassen. Han/hon ser till att elevernas arbete sker i enlighet med läroplanen och att alla har arbetsro och goda förutsättningar för att lösa uppgifterna. Tillsammans med de yngre eleverna är läraren kanske också gemensam sekreterare för alla grupper, dvs. den som har hand om materialet, ser till att tidtabellerna följs, tar över frånvarande elevers uppgifter osv.

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.