Gymnasiet

Gymnasiet skall ge de studerande färdighet att möta utmaningar i samhället och i omvärlden och förmåga att granska frågor ur olika synvinklar. De studerande skall vägledas till ansvarskännande medborgare som fullföljer sina skyldigheter i samhället och i arbetslivet i framtiden. Gymnasieundervisningen skall utveckla och stödja de studerandes självkännedom och deras mognad till vuxna människor samt sporra dem till livslångt lärande och ständig personlig utveckling.

Dessa sidor innehåller information, länkar och material kring vad som pågår inom gymnasiets utveckling, och som stöd för undervisningsarbetet. Specifikt material för alla läroämnen finns inte.

För koordineringen av gymnasieutbildningen ansvarar undervisningsrådet Pamela Granskog, tfn 029 533 31688, fornamn.efternamn(at)oph.fi

Modersmålsprovet i studentexamen förnyas

Hösten 2018 ordnas för första gången ett digitalt studentprov i modersmålet. I meddelandet från Sektionen för modersmålet vid Studentexamensnämnden presenteras de allmänna riktlinjerna för provet. Riktlinjerna och till exempel bedömningskriterierna kommer att utvecklas och preciseras under de två kommande läsåren.

Meddelande till lärare och studerande i modersmål och litteratur (pdf; 26.5.2016; Studentexamensnämnden)

Hösten 2018 ordnas för första gången ett digitalt studentprov i modersmålet. Sektionen för modersmålet vid Studentexamensnämnden presenterar de allmänna riktlinjerna för provet.

Publikationer (Oph.fi)

Publikationer som gäller gymnasiet
Alla gratis publikationer

Våra avgiftsbelagda publikationer hitttar du i Nätbokhandeln

Broschyrer

Församlingen som dagvårdens, skolans och läroinrättningarnas samarbetspart (Ev luth kyrkan i Finland)

Relaterat på Edu.fi

Gymnasiediplom
Lärresurser och sökmaskiner
IT i skolan

Relaterat på Vetamix

Abimix (studentexamensprov år 2005-2015, även hör- och textförståelse)

Se även

Studentexamensnämnden
Digabi - projektet för digtaliseringen av studentexamen