Hälsomotion

En av de viktigaste målen för fysisk fostran och hälsomotion är därför att uppmuntra till livslånga motionsvanor.Tillgängligt forskningsmaterial erbjuder starka bevis för att motion, rörlighet och fysisk aktivitet är betydande hälsofrämjande faktorer. Syftet med hälsomotion är att påverka hälsans förutsättningar. Det finns motionsrekommendationer om hur man upprätthåller sin hälsa och även lindrar vissa sjukdomar med hjälp av motion.

Hälsomotion erbjuder ändamålsenliga metoder t.ex. i motionsundervisningen för elever och studerande i behov av särskilt stöd. Hälsomotionen har även en viktig roll i yrkesutbildningen och dess olika stadier. Yrkesinriktad undervisning i hälsomotion borde ingå i alla branscher där det finns ett behov av kunskaper i motionsplanering, -handledning och -rådgivning.

Hälsomotion (Materialet finns i sin helhet på Edu.fi > Yrkesutbildning)