Modersmål och litteratur

Ärenden som gäller Modersmål och litteratur sköts av undervisningsrådet Pamela Granskog, tfn. 029 533 1688 e-post: fornamn.efternamn(at)oph.fi

Aktuellt: modersmål och litteratur i gymnasiet

Modersmålsprovet i studentexamen förnyas

Hösten 2018 ordnas för första gången ett digitalt studentprov i modersmålet. Sektionen för modersmålet vid Studentexamensnämnden presenterar de allmänna riktlinjerna för provet.

Hur står det till med modersmålet i årskurs 9?

Två nya rapporter om lärresultaten i modersmål och litteratur från Nationella centret för utbildningsutvärdering

Läroplansgrunder (oph.fi)

Lpg: gymnasiet 

Slutprovet i muntlig kommunikation 2017–2018

Slutprovet i muntlig kommunikation 2017-2018 har utkommit. Provet distribueras som en pdf-fil. Provet kostar 19,50 € och kan beställas via e-postadressen .

Muntlig kommunikation

Gymnasiediplomtjänsten

Gymnasiediplomtjänsten innehåller elektroniska betyg för gymnasiediplomen i gymnasiets konst- och färdighetsämnen. Materialet är avgiftsfritt för gymnasierna.

Provbank