Invandrarutbildning

Information om stödtjänster för lärare och övriga teman som berör undervisning för invandrare. 

På gång: utbildning för invandrare

Nya modeller för genomförande av integrationsutbildningen

Utbildningsstyrelsen har tillsammans med arbets- och näringsministeriet beskrivit nya eventuella modeller för genomförandet av integrationsutbildningen för vuxna invandrare.

Om invandrarutbildning på Oph.fi

Allmänt om undvervisning av elever med invandrarbakgrund (grundläggande)  
Läroplans- och examensgrunder för utbildning av invandrare 

Relaterat

Tema modersmål (Skolverket) 
Digitala spåret (CFL, Sverige)