Välmående, trygghet, hälsa och trafikkunskap

Syftet med temaområdet Trygghet och trafikkunskap i den grundläggande utbildningen är att lära eleven att inse trygghetens fysiska, psykiska och sociala dimensioner samt att handleda eleven till ett ansvarsfullt beteende. Den grundläggande utbildningen skall ge eleven färdigheter som hör samman med åldern för att verka trygghetsfrämjande i olika arbetsmiljöer och situationer.

Syftet med temaområdet Hälsa och trygghet är att de studerande i gymnasiet skall inse de grundläggande förutsättningarna för sin egen och för samhällets välfärd. Temaområdet skall sporra de studerande att arbeta för hälsa och trygghet i familjen, i närmiljön och i samhället

 

 

 

Aktuellt: Välmående, trygghet och trafikkunskap

Trivselprofilen

Ett nätbaserat enkätverktyg, med vilket du kan få information om välmåendet i skolan, både bland elever och personal. Resultaten kan användas bland annat i utvecklingen av elevvårdsarbetet.

Trivselprofilen