Teman och temaområden

Förutom material i aknytning till läroplansgrundernas temaområden, finns här även material och nyhter gällande ämnesövergripande teman, såsom till exempel gymnasiediplomet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra teman på Edu.fi

IT i skolan 
Tvåspråkighet