Välmående i skolan

Välmående i skolan innehåller material om elev- och studerandevården och om skolbespisningen. 

 

 

 

 

 

 

Aktuellt

Allmänt om trygghet och välmående (oph.fi)

Allmänt om trygghet och välmående i den grundläggande utbildningen
Allmänt om trygghet och välmående på gymnasiet
Lagar och anvisningar om trygghet och elevvård

Handbok för klasshandledare
Publikation: Jämställdhet i praktiken Erfarenheter från andra stadiets utbildning på svenska

Trivselprofilen

Ett nätbaserat enkätverktyg, med vilket du kan få information om välmåendet i skolan, både bland elever och personal. Resultaten kan användas bland annat i utvecklingen av elevvårdsarbetet.

Trivselprofilen