Krishantering och säkerhet

Olyckor och andra plötsliga kriser kan orsaka kraftiga reaktioner också utanför det egentliga händelseområdet. Därför är det viktigt att man vid behov kan diskutera sådana ämnen i skolorna.

Att hantera kriser som uppstått utanför den egna lärmiljön

Att förebygga och ha beredskap för krissituationer ingår i skolornas och läroanstalternas omsorgs- och säkerhetskultur. Genom att främja hälsa, välbefinnande och säkerhet förebygger och förbereder man sig samtidigt också för krissituationer.

Stöd i krissituationer