Examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen (gemensamma studier)

I varje grundexamen inom den grundläggande yrkesutbildningen ingår examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen (gemensamma studier) De stärker allmänbildningen och utgör en teoretisk grund för fortsatta studier. De motsvarar till en del studierna vid gymnasiet.

Obligatoriska examensdelarObligatoriskaValfria
Modersmålet4 sv0-3 sv
Det andra inhemska språket, finska         2 sv0-3 sv
Främmande språk                    2 sv0-3 sv
Matematik                                    3 sv0-3 sv
Fysik och kemi                            2 sv0-3 sv
Samhälls-, företags- och abetslivskunskap1 sv0-3 sv
Gymnastik                                   1 sv0-3 sv
Hälsokunskap                      1 sv

0-3 sv

Konst och kultur1 sv0-3 sv
   
Valfria examensdelar  
Miljökunskap 0-3 sv
Informations- och kommunikationsteknik   0-3 sv
Etik                                                0-3 sv
Kulturkännedom                                  0-3 sv
Psykologi                                       0-3 sv
Företagsverksamhet                       0-3 sv
 17 sv3 sv

 

                 

Aktuellt: "Gemensamma studier"

Diaserien Idrottsexamina i Finland 2011

Materialet innehåller bland förteckningar över anordnare av förberedande utbildning, anordnare av utbildning och anordnare av fristående examina. Kontaktuppgifter för utbildningsanordnarna ges samlat.

Diaserien Idrottsexamina i Finland 2011 (pdf)