Porten till Norden

Vilka studiemöjligheter finns det i Norden? Hur får jag sommarjobb i ett annat nordiskt land? Kan jag som lärare pröva på att undervisa i en norsk skola? Och kan man skaffa en vänklass i till exempel Danmark?

Målet med den nordiska undervisningsportalen Porten till Norden är att besvara de här och många andra frågor. Portalen ska bidra till en ökad medvetenhet om det mångsidiga utbud av stöd, material och kontaktmöjligheter som finns för skolor och högskolor i Finland som vill dela impulser och idéer med det övriga Norden.

Porten till Norden har tillkommit som en följd av CIMO:s (Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete) utredning om det nordiska samarbetets betydelse för utbildningssektorn i Finland. Enligt utredningen finns det ett brett och djupt nordiskt samarbete på alla nivåer inom utbildningsområdet. Samtidigt finns det ett behov av samlad information om alla de möjligheter till samarbete som erbjuds.

Internationell förebild

De nordiska länderna framstår internationellt som förebilder för det övriga Europa och världen. Norden toppar flera listor över mätbara välfärdsfaktorer och beskrivs ofta som modellen för en universell välfärdsstat med betoning på välfärd, jämställdhet, ekonomi, demokrati och mänskliga rättigheter.

Norden skiljer sig både språkligt och kulturellt från det övriga Europa. Det är just inom dessa områden, inte minst inom utbildningssektorn, som nordiskt samarbete är speciellt hållbart och motiverat.

Video från Dream Academy -projektets turnéer i Finland och Åland (Svenska nu och Nordplus)

Ansökningstider 2017 (kronologisk ordning)

Kulturfonden för Sverige och Finland

  • Följande ansökningsfrister 5.1–1.2.2018 och 1.9–1.10.2018

Kulturfonden för Finland och Norge

  • Följande ansökningsfrist 1–29.2.2018

Kulturfonden för Finland och Danmark

  • Följande ansökningsfrist 1–29.2.2018

Kulturfonden Island-Finland

  • Följande ansökningsfrist 1.2–31.3.2018

Nordiska kulturfonden i Köpenhamn

  • Ansökningtider går ut 1.2.2018, 2.5.2018, och 1.10.2018

Nordplus-programmen

  • Ansökningstid går ut 1.2.2018
  • Besökningar 1.10.2018

Pohjola-Nordens lärarstipendier

  • Följande ansökningsfrist 1.1–31.3.2018

Utbildningsstyrelsens statsunderstöd

© Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
03.01.2018