God praxis, erfarenheter och material

Erfarenheter från internationell verksamhet kan vara till nytta för och inspirera också andra. De här sidorna har samlat källor som innehåller goda modeller för lärare och läroinrättningar samt konkreta erfarenheter från Norden. Sidorna erbjuder också information för den som är intresserad av nordiskt läromaterial.

© Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
22.01.2014