Grund-, gymnasie- och yrkesutbildning

De nordiska utbildningssystemen har många likheter. Länderna i Norden lär av varandras erfarenheter och placerar sig år efter år på topp i internationella jämförelser.

En lång rad finländska instanser stöder nordiskt samarbete i daghem, grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter. På de här webbsidorna finns samlad information om instanser som erbjuder understöd för nordiskt samarbete inom småbarnsfostran, grund- samt gymnasie- och yrkesutbildningen.

© Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
22.01.2014