Högskolestudier

De nordiska högskolorna har ett tätt samarbete, och Norden verkar på många sätt som ett enhetligt utbildningsområde. Högskolorna erbjuder såväl student- och lärarutbyte som utbildnings- och forskningssamarbete. På de här sidorna finns information om högskoleutbildningen i Norden.

Läs mera

Information om högskoleutbildning i Norden (på finska)
Information på Nordiska ministerrådets webbsidor
Nordiskt samarbete om forskning
Nordiskt högskolesamarbete stöds också av Letterstedtska föreningen

© Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
08.01.2015