Nordiskt samarbete

Kontakten mellan de nordiska länderna har alltid varit tät. Det officiella nordiska samarbetet hör till de äldsta regionala samarbetsformerna i världen. Exempelvis grundades Nordiska rådet, de nordiska parlamentens samarbetsorgan, redan år 1952. Nordiska ministerrådet grundades två decennier senare.

Nordbor har redan i årtionden, långt innan EU införde liknande rättigheter, kunnat resa utan pass samt jobba och studera fritt i ett annat nordiskt land. Inom Norden har vi med andra ord haft och fortsätter att ha mycket att ge varandra.

President Martti Ahtisaari, som leder organisationen Crisis Management Initiative (CMI), konstaterar i boken ”Talar Norden med kluven tunga?” att Finland både historiskt och kulturellt är sammanflätat med det övriga Norden. Själv har Ahtisaari haft enorm nytta av att ha identifierat sig med Norden, särskilt i internationella sammanhang.

Läs mera

”Talar Norden med kluven tunga?” publikation
Norden.org

I en rapport av CMI om livskvalitet ges erfarenheter från de nordiska länderna:
A Recipe for a Better Life: Experiences from the Nordic Countries

I Finland koordineras det nordiska samarbetet av sekretariatet för nordiskt samarbete vid utrikesministeriet. Ungdomar har varit ett viktigt fokusområde de senaste åren.
Sekretariatets utredning om de ungas utmaningar

© Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
22.01.2014