Vuxenutbildning

De nordiska länderna kan beskrivas som föregångare inom livslångt lärande. Vuxna i Norden utbildar sig flitigt, och de har rätt att delta i både den officiella och inofficiella utbildningen.

Den nordiska vuxenutbildningen, som har en stark ställning också internationellt, erbjuder högklassig och effektiv utbildning. Gemensamma teman för utbildningen är exempelvis innovation och en tätare koppling mellan arbetsliv och utbildning.

© Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
09.01.2015