Portti Pohjolaan

Mitä ja missä voi opiskella muissa Pohjoismaissa? Kuinka löydän kesätöitä Pohjolasta? Voinko toimia opettajana Norjassa? Entä kuinka onnistuu ystävyysluokan hankkiminen Tanskasta?

Pohjoismainen opetusportaali Portti Pohjolaan antaa vastauksia näihin ja moniin muihin kysymyksiin. Portaalin tavoitteena on antaa oppilaitoksille tietoa yhteistyömahdollisuuksista muiden Pohjoismaiden kanssa.

Portti Pohjolaan sai alkunsa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn selvityksestä, jossa kartoitettiin pohjoismaisen yhteistyön merkitystä Suomen opetussektorille. Selvityksen mukaan kaikilla opetusalueen tasoilla tehdään pohjoismaista yhteistyötä varsin laajasti. Samalla ilmeni kuitenkin tarve kootulle tiedolle kaikista yhteistyömahdollisuuksista.

Kansainvälinen esikuva

Pohjoismaita pidetään usein kansainvälisesti esikuvina muulle Euroopalle ja maailmalle laajemminkin. Pohjola pitää kärkipaikkaa eri hyvinvointitekijöitä mittaavilla listoilla. Aluetta pidetään mallikuvana yleismaailmallisesta hyvinvointivaltiosta, jossa painotetaan tasa-arvoisuutta, taloutta, demokratiaa ja ihmisoikeuksia.

Pohjola eroaa sekä kielellisesti että kulttuuriltaan muusta Euroopasta. Juuri näillä alueilla, etenkin opetusalalla, pohjoismainen yhteistyö on osoittautunut erityisen kestäväksi ja perustelluksi.

Suomen puheenjohtajuuskauden saldoa

Hakuaikoja 2018 (aikajärjestyksessä)

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto (kulturfonden.net/hakuajat)

  • Seuraavat hakuajat 5.1.–1.2.2018 ja 1.9.–1.10.2018

Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto

  • Seuraava hakuaika 1.–29.2.2018

Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto

  • Seuraava hakuaika on 1.–29.2.2018

Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto

  • Seuraava hakuaika 1.2.–31.3.2018

Tanskassa sijaitseva pohjoismainen kulttuurirahasto ( nordiskkulturfond.org )

  • Hakuajat päättyvät 1. 2.2018, 2. 5. 2018 ja 1. 10.2018

Nordplus-ohjelmat (nordplusonline.org)

  • Hakuaika päättyy 1.2.2018
  • Valmistelevat vierailut 1.10.2018

Pohjola-Nordenin opettajastipendit

  • Hakuaika 1.1.–31.3.2018

Opetushallituksen valtionavustukset

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
03.01.2018